Dům tanečního umění

Dům tanečního umění je zastřešující správní, produkční a ekonomickou institucí s vlastní právní subjektivitou (zapsaný spolek), která koordinuje maximálně efektivní využití objektu a celého tohoto unikátního konceptu mimořádně rozsáhlé vzdělávací a kulturní služby. Všichni stálí rezidenti Domu tanečního umění jsou nezávislé - nestátní neziskové organizace.

Taneční centrum Praha - konzervatoř po selhání všech jednání s MÚ Praha 5 a Magistrátem Prahy (2009 - 2020) zvolila poslední reálný záchranný krok a v únoru 2021 zajistila nové sídlo v soukromém sektoru - v citlivě revitalizovaném a přísně památkově chráněném průmyslovém areálu Pivovar Braník (z roku 1898). Následovala složitá a nákladná rekonstrukce na vzdělávací, kulturní, produkční a technologické prostory - kolaudační řízení bylo ukončeno - již za plného provozu - v červenci 2022. Ke spolupráci jsme přizvali i další kriticky ohrožené partnery a vznikl Dům tanečního umění, který zajišťuje podmínky pro:

   • realizaci vzdělávací koncepce Tanečního centra Praha - konzervatoř
   • umělecký provoz Pražského komorního baletu
   • činnost agentury Mezinárodní centrum tance (Balet Praha Junior, Baby Balet Praha)
   • vzdělávací a charitativní činnost Nadace Tanec a Divadlo
   • vzdělávací a výzkumnou činnost Nadačního fondu a Institutu Pavla Šmoka
   • dětské taneční studio Terpsichore - přípravné oddělení konzervatoře
   • dětské muzikálové divadlo Youth Musical Theatre
   • Tap Dance Studio - dvě skupiny: dospělí, děti od 6 let
   • otevřené večerní lekce současného tance pro veřejnost
   • taneční trénink vybraných oddílů moderní gymnastiky
   • talentové testy pro uchazeče o studium tance v dětských studiích a konzervatoři
   • Další vzdělávání tanečních pedagogů pro neaprobované kolegy ze ZUŠ
   • masterclassy choreografické práce pro uchazeče o studium na VŠ uměleckého oboru
   • demonstrační metodické lekce pro uchazeče o studium na VŠ pedagogického oboru
   • studentskou produkční agenturu - příprava pro studium VŠ manažerského oboru
   • Fundraising - zpracování grantových žádostí pro veřejnou správu, stát, Norské fondů
   • zkoušky repertoáru First International Ballet School Prague
   • zkoušky repertoáru nezávislých tanečních tvůrců a skupin (nepravidelně)
   • semináře Institutu Pavla Šmoka o historii českého tanečního divadla
   • semináře Asociace tanečních umělců o problematice nezávislé taneční sféry
   • veřejné ukázky repertoáru uměleckých těles při akcích rezidentů areálu Pivovar Braník
   • přehlídky děl s pastorální tématikou Vánoční taneční scéna v Braníku
   • taneční zkušebny a zázemí pro festival Mezinárodní týdny tance
   • přehlídka choreografií pro děti Taneční učitelé roku - první část a generálky finále
   • produkční zázemí pro propagaci a marketing akcí současného tanečního divadla
   • skladovací prostory pro scénické technologie, kulisy a rekvizity pro nezávislou scénu

Vzniklo tak unikátní (dosud v ČR neexistující) kulturní zařízení, které poskytuje odborné, umělecké i technologické zázemí pro taneční školství, umělecká tělesa tanečního divadla, výzkumnou a charitativní činnost a komunitní potřeby občanů a rodičovské veřejnosti.

V Domě tanečního umění je k dispozici zatím celkem 3126 m² plochy (Stará varna a část Sladovny): cvičné jeviště, 5 tanečních studií, 5 učeben s videoprojekcí, aula - koncertní síň, 2 klubovny, studovna, laboratoř audio - video, produkční a provozní zázemí - kanceláře a sklady, knihovna, videotéka, historický archiv tanečního umění, copy centrum, posilovna, rehabilitace, masérna, šatny a hygienické a stravovací zázemí pro cca 200 osob, krejčovna + kostymérna + prádelna, dílna + rekvizitárna + sklad scénických technologií, sklady sportovního a kondičního vybavení.

Rezidenti Domu tanečního umění (zatím 280 stálých uživatelů a cca 60 externích, resp. "veřejnost") tímto způsobem pomáhají řešit fatální nedostatek infrastruktury pro taneční umění, umělecké školství a pohybově estetické discipliny v Praze