Přednášková místnost

- 50 m²

-  28 až 34 míst k sezení

- DVD

- PC

- projektor

- klavír

- REZERVOVAT PROSTORY MŮŽETE E-MAILEM: prostory@dumtanecnihoumeni.cz